U bent hier: 

Wetgeving

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor schade door beschermde soorten of jachtwild werden vastgelegd in het Soortenschadebesluit. Lees het volledige besluit.

Het Soortenschadebesluit is een uitvoeringsbesluit van artikel 25 van het Jachtdecreet en artikel 52 van het Decreet Natuurbehoud. De volledige tekst van beide decreten vind je hier:

Zoals voorzien in het Soortenschadebesluit wordt er driejaarlijks een geïntegreerd verslag opgemaakt van de werking van het besluit. Dat gebeurt in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, het Agentschap voor Duurzame Landbouwontwikkeling en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek.

Geintegreerd verslag 2010-2011

Geintegreerd verslag 2009-1010